Spring naar content

Verlof

Voor de aanvraag van kort verlof van een deel van de lesdag, kunnen ouders/verzorgers via het ouderaccount van Magister een bericht sturen naar OLVACL, assistent coördinator leerlingzaken. We verzoeken u de aanvraag uiterlijk één werkdag voorafgaand aan het gewenste verlofmoment in te dienen. Geef daarbij de volgende informatie: 

  • Naam leerling
  • Klas
  • Reden verlof
  • Extra informatie
  • Datum verlof
  • Dag verlof: (maandag/dinsdag/woensdag/donderdag/vrijdag)
  • Tijdstip afspraak
  • Lesuur (1/2/3/4/5/6/7/8/9)