Spring naar content

Tevredenheid

Scholen op de Kaart

Alle VO-scholen maken hun schoolgegevens over kwaliteit en sfeer op dezelfde manier openbaar. De kaart van het OLV vind je hier.

Kwaliteitscholen

Kwaliteitscholen is een integrale toepassing van kwaliteitszorg, voor monitoring en evaluatie van strategisch beleid en voor evaluatie van de kwaliteit van teams en medewerkers. Leerlingen en ouders kunnen de school evalueren en medewerkers zichzelf. Wij vragen u een aantal keren om hier een onderzoek, zoals bijvoorbeeld over tevredenheid, in te vullen. Daarvoor ontvangt u via e-mail een persoonlijke mail met koppeling naar het desbetreffende onderzoek. Alle gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.
Voor meer informatie: www.kwaliteitscholen.nl

Inspectierapport

In februari 2016 heeft het OLV deelgenomen aan een pilot van de onderwijsinspectie betreffende het vernieuwde toezichtskader 2017-2021.

 

De inspectie is bij dit onderzoek tot de conclusie gekomen dat het OLV een school is met bovengemiddelde, goede resultaten. Het onderwijsproces kreeg de kwalificatie goed. Ook concludeerde men dat er in de school een veilig leerklimaat heerst en de kwaliteitszorg en ambitie goed zijn. Al blijven er mogelijkheden voor ontwikkeling. Wij zijn trots op deze beoordeling en koesteren een sfeer, die alom als zeer plezierig wordt ervaren.