Spring naar content

Schoolgids

Het OLV is een prachtige school midden in Breda waar zo’n 1370 leerlingen het havo, atheneum of gymnasium doorlopen. Onze leerlingen en zo’n 140 medewerkers leren en werken in onze school samen om het beste in elke leerling naar boven te halen. Het is onze missie om leerlingen te helpen ontwikkelen tot competente, autonome en actieve participanten van de samenleving. Daarom richten we ons op zowel de cognitieve ontwikkeling, de sociale ontwikkeling als de persoonsontwikkeling van iedere leerling.

 

Het OLV bestaat 100 jaar. Onze rijke geschiedenis, waar de brede ontwikkeling van leerlingen als rode draad doorheen loopt, vormt de stevige basis van het OLV. Vanuit deze basis zijn we nu succesvol aan het bouwen aan ons onderwijs, zodat we ook in de huidige tijd van waarde zijn voor leerlingen, ouders en medewerkers. Naast een school met een rijke geschiedenis zijn we dus ook een school met een zonnige en vitale toekomst!

 

De school maakt samen met 13 andere VO-scholen deel uit van Librēon (www.libreon.nl). Binnen Librēon worden praktische zaken bovenschools georganiseerd en werken scholen met elkaar samen, waarbij het profiel en karakter van elke school behouden blijft.

Missie

We helpen leerlingen zich te ontwikkelen tot competente, autonome en actieve participanten van onze samenleving. Dat is onze missie! We doen dat door ons te richten op de cognitieve ontwikkeling, de sociale ontwikkeling en de persoonsontwikkeling van iedere leerling en collega. We vertrekken daarbij vanuit een leef- en werkklimaat waarin alle leerlingen en medewerkers zich gekend voelen en veilig weten. Het leren kijken met open en nieuwsgierige blik, het zoeken naar verwondering en het aangaan van de ontwikkelingsgerichte dialoog, zetten we vervolgens in om onze missie te bereiken. Op het OLV mag je zijn wie je bent en dagen we je uit om te worden wat je wilt.

 

Op deze pagina is meer terug te vinden over het OLV en over praktische zaken. Binnen onze school gebeurt natuurlijk veel meer dan hier beschreven staat, maar zo krijg je wel een goede indruk. Bekijk ook onze website of social media kanalen voor aanvullende informatie!