Spring naar content

Schoolbestuur

Het OLV staat onder het bestuur van de Stichting Librēon. Deze stichting heeft het beheer over diverse scholen in Breda en omgeving.

 

Stichting Librēon
Van Riebeecklaan 2, 4818 EB Breda

Postbus 4669, 4803 ER Breda

Tel: 076-514 14 05

Administratienummer werkgever: 42992

Klachtencommissie

Waar gewerkt wordt, worden soms fouten gemaakt. Hoewel onze medewerkers zich ervoor inzetten om de gang van zaken zo goed mogelijk te laten verlopen, kan het gebeuren dat er situaties ontstaan waarin een leerling of ouder/verzorger zich onheus of onrechtvaardig bejegend voelt. De scholen van Librēon streven ernaar de fouten te herstellen op de plek waar die gemaakt zijn. Meestal lukt dat, maar soms niet. Dan is het belangrijk te weten waar men terecht kan. Hier vind je de regelingen de Librēon-scholen hanteren.