Spring naar content

Privacy en persoonsgegevens

Voor het geven van onderwijs kan de school niet zonder persoonsgegevens. Bij het omgaan met dergelijke privacygevoelige informatie moeten wij voldoen aan strakke wetgeving. Vooral ten aanzien van privacy van jongeren onder de 16 jaar hanteert de wet strenge regels, vanwege hun grotere kwetsbaarheid. Maar uiteraard moeten alle leerlingen, medewerkers en andere betrokkenen erop kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met hun persoonsgegevens. Op de website van Librēon (het bestuur van onze school) is meer informatie te vinden over hoe met deze privacygevoelige informatie wordt omgegaan.