Spring naar content

Ouderraad: voor en door ouders

De ouderraad van het OLV heeft als doel de samenwerking tussen schoolbestuur, personeel en ouders te bevorderen. We doen dat op verschillende manieren. Allereerst door vraagbaak en spreekbuis te zijn voor zowel ouders als leerlingen. Daarnaast organiseren we jaarlijks diverse activiteiten.

Vraagbaak ouders en leerlingen

Heeft u een praktische vraag over bijvoorbeeld studielast of schoolexamens? Heeft u een opmerking over het leer- en leefklimaat op onze school? Of heeft u een idee over hoe we het onderwijs op het OLV verder kunnen verbeteren? Laat het de ouderraad weten. We zitten regelmatig om de tafel met de schoolleiding, kunnen daardoor snel en adequaat met u meedenken en waar nodig actie ondernemen.

Organisatie activiteiten

Als ouderraad vinden we het belangrijk om ouders goed te informeren over het reilen en zeilen op school. Daarnaast streven we ernaar onze kinderen niet alleen een leerzame maar ook leuke tijd te bezorgen op het OLV.
De ouderraad organiseert elk jaar diverse activiteiten, zoals thema-avonden over actuele onderwerpen als schoolkeuze, social media, alcohol en drugs. De ouderraad is betrokken bij de enquĂȘtes die het OLV regelmatig onder haar leerlingen en ouders houdt. We bespreken de resultaten, geven feedback op eventuele verbeterpunten.

Openbare vergaderingen

De ouderraad van het OLV bestaat uit ca. tien ouders en komt zeven maal per jaar samen met de schoolleiding bij elkaar. De vergaderingen zijn openbaar, ouders zijn van harte welkom om mee te luisteren en denken. Voor vergaderdata: zie het jaarprogramma van de school.

Lid worden

Wilt u graag lid worden van de ouderraad? U bent van harte welkom voor een vrijblijvende kennismaking. Stuur een e-mail naar ouderraad@olvbreda.nl voor meer informatie.

Leden

De ouderraad bestaat momenteel uit:

  • Christiaan Bouwmeester (voorzitter)
  • Bob Kaesberry
  • Cindy Winters
  • Carlo Brouwers
  • Simone Mante
  • Cecile Sturm
  • Else Krijgsheld
  • Nancy van Veldhoven
  • Mark Zweegers
  • Marieke Coenraads