Spring naar content

Ouderbijdrage

De financiering vanuit het Rijk is niet toereikend voor een aantal zaken waarvan we vinden dat ze noodzakelijk zijn voor goed onderwijs op het OLV. Daarvoor hebben we al jaren een schoolfonds waaruit een aantal algemene voorzieningen bekostigd wordt. Binnen de stichting zijn over de bijdrage afspraken gemaakt. Zowel de samenstelling als de hoogte hiervan zijn in de medezeggenschapsraad besproken en vastgesteld.

Regeling

Wij attenderen je erop dat de bijdrage voor het schoolfonds niet verplicht is. Toch vragen we je de bijdrage te betalen, omdat daaruit activiteiten worden bekostigd die deel uitmaken van het totale onderwijsaanbod. Je ontvangt hiervoor een factuur vanuit Librēon, de stichting waar het OLV bijhoort. Indien je niet in staat bent het schoolfonds te betalen, kan hiervoor een regeling getroffen worden. Wij vragen je in dat geval contact op te nemen met Frits van der Zalm (plaatsvervangend rector). Uiteraard heeft het niet betalen van de ouderbijdrage geen invloed op het deelnemen aan de activiteiten.

 

Het overzicht van de kosten van het schoolfonds voor schooljaar 2022-2023 kun je hier vinden.