Spring naar content

Absentiebeleid

  1. Leerlingen zijn verplicht alle lessen te volgen die voor hen zijn vastgelegd. Ook wordt van
    hen verwacht, dat zij de door de school vastgestelde bijeenkomsten bijwonen.
  2. Alleen op grond van een medische verklaring kunnen leerlingen vrijstelling krijgen van de lessen in lichamelijke opvoeding.
  3. Afwezigheid wordt als geldig erkend, als daaraan vooraf door de (con)rector of afdelingsleider goedkeuring is verleend, of als daarover, bij onvoorziene gevallen, zo mogelijk vóór de aanvang van de lessen, contact is geweest met de (con)rector of afdelingsleider.
  4. Als een leerling wegens ziekte de school niet kan bezoeken, wordt dit vóórafgaand aan de aanvang van de lessen door de ouders/verzorgers via Magister gemeld. Leerlingen van 18 jaar of ouder die zichzelf ziekmelden, nemen hiervoor telefonisch contact op met de school.
  5. Als een leerling tijdens de lessen ziek wordt, deelt hij dit – vóórdat hij de school verlaat – mee aan de afdelingsleider.
  6. Als een leerling een dag de school niet kan bezoeken (bijvoorbeeld in verband met huiselijke omstandigheden, doktersbezoek of beroepenvoorlichting), dan bespreken hij of zijn ouder(s) dit enkele dagen tevoren met de betreffende afdelingsleider.
  7. Leerlingen, die een proefwerk of een schriftelijke overhoring hebben gemist, nemen zo spoedig mogelijk contact op met de betreffende docent.
  8. Als een leerling een dagdeel moet missen vanwege huisarts, orthodontist, of ander kortdurend verlof kan dit door de ouder gemeld worden via het digitale verlofbriefje.

Aanvullende informatie

Gedurende de lessen mogen leerlingen het gebouw niet verlaten zonder toestemming van de (con)rector of de afdelingsleider. Het lesrooster wordt in principe voor het hele schooljaar vastgesteld. Bij afwezigheid van docenten (bijv. vanwege ziekte) wordt door docenten gesurveilleerd of wordt het rooster (in de onderbouwklassen) enigszins aangepast. De betreffende leerlingen zijn dan vaak het eerste of laatste lesuur vrij. Soms is het noodzakelijk om een lesuur te verplaatsen naar het eind van de dag op een tijdstip waarop de leerlingen normaliter vrij zijn. Een dergelijke sporadische wijziging wordt minstens een dag tevoren bekend gemaakt. In verband hiermee verzoeken wij u om geen buitenschoolse afspraken te maken in een aansluitend ‘vrij’ zevende lesuur. De leerlingen van klas 4, 5 en 6 moeten het uur aansluitend op het zesde of zevende lesuur vrijhouden voor voorkomende afspraken en/of gesprekken met docenten.