Spring naar content

Hoogbegaafdheid

Ben jij op zoek naar een uitdagende school waarbij jij jouw talenten kan ontwikkelen? Het OLV biedt jou de mogelijkheid om, in overleg met ouders en mentor een eigen leerroute uit te stippelen.

 

OLV-uren

De OLV-uren zijn bijzondere uren. Je kunt dan kiezen uit hele andere vakken dan de ‘gewone’ lesvakken. Bijvoorbeeld het maken van film of een quilt of misschien wil je alles weten van autotechniek. Kortom in de onderbouw is er veel mogelijk. Bovendien hebben wij mentoren die kennis hebben van (hoog)begaafdheid en die weten hoe ze jou goed kunnen begeleiden.

Gymnasium

Op het gymnasium kun je de Griekse en Latijnse cultuur en taal leren kennen. Ook kun je vanaf klas 1 deelnemen aan het Talentprogramma. Hier kun jij moeilijke, spannende en gekmakende vragen onderzoeken. Je mag daarvoor normale lesuren vervangen door ‘talent-uren’. Bij het vak techniek & ontwerp wordt jouw creativiteit op de proef gesteld én vanaf het tweede jaar volg je OLV-uren.

Talentprogramma

Het onderzoekend leren (door het Talentprogramma) dat we vanaf de brugklas aanbieden, krijgt na 2 en 3 vwo een vervolg in de bovenbouw. Ook in de bovenbouw willen we jou nieuwsgierig houden en blijven uitdagen. Je gaat daarom op het vwo bij verschillende vakken aan de slag met wetenschappelijk onderzoek (WON). Wij vinden het belangrijk dat jij leert hoe je onderzoek doet zodat je straks goed voorbereid bent op de universiteit of HBO. Maar ook op de havo willen wij jou uitdagen. Het OLV heeft zich aangesloten bij het netwerk 20/80-learning in de vorm van International Business College. Dat moeten we misschien even uitleggen. In de bovenbouw krijg je, als je geïnteresseerd bent in economie, de mogelijkheid om in 80% van de normale lessen te volgen. Voor die andere 20%, één vaste dag in de week, volg je een geheel ander programma waarbij je een eigen bedrijf opricht en les krijgt van mensen uit het bedrijfsleven.

WON – Wetenschapsoriëntatie Nederland

Graag stellen wij jou een paar vragen: Ben jij ook iemand die graag wil weten hoe de wereld om je heen in elkaar steekt en hoe dingen werken? Stel jij jezelf ook weleens de vraag waarom dingen nu eigenlijk gaan zoals ze gaan? Heb jij ideeën over hoe onze wereld er in de toekomst anders, of zelfs beter, uit zou kunnen zien? Het OLV is de enige school in Breda die is aangesloten bij Wetenschapsoriëntatie Nederland (WON). Wij vinden het belangrijk dat jij als middelbare scholier leert hoe je onderzoek doet. Dat is voor jou heel handig om de wereld om je heen nog beter te begrijpen, nieuwe ontdekkingen te doen en nieuwe technieken in de vingers te krijgen! Bij verschillende vakken ga jij aan de slag met het doen van onderzoek. Dat begint altijd met een bepaalde nieuwsgierigheid: iets wat iemand zich afvraagt. Daarna gaan we samen kijken, lezen, horen, voelen, meten, kletsen, denken, tellen, experimenteren, presenteren enzovoorts… Allemaal dingen die we doen om tot een goed antwoord op onze vraag te komen. Zo hebben we elkaar straks op school écht nieuwe dingen te vertellen.

Voor meer informatie over WON: https://www.wonakademie.nl/.