Spring naar content

Dyslexie

Irma Michielsen is de dyslexiecoach op het OLV. Als dyslexiecoach heeft ze vooral gesprekken met de leerlingen met dyslexie. Omdat namelijk alle leerlingen met dyslexie anders zijn en andere problemen (kunnen) hebben, brengt ze eerst in kaart wat precies die problemen zijn.

 

Daarnaast probeert Irma de leerlingen met dyslexie handvatten te geven om met hun dyslexie te leren omgaan in het voortgezet onderwijs. Daarbij benadrukt ze dat ze geen remedial teaching geeft. Vervolgens bedenkt ze hoe een docent de leerling met dyslexie het beste kan ondersteunen tijdens de les. Omdat Irma zelf ook docente is, weet ze wat er allemaal gebeurt in de klas, waar leerlingen tegenaan kunnen lopen en wat realiseerbaar is voor de vakdocenten m.b.t. de ondersteuning die zij kunnen bieden. Op die wijze kan ze een realistisch individueel handelingsgericht plan opstellen.

 

Verder onderhoudt Irma het contact met ouders, mentor en vakdocenten, zodat zij samen de leerling met dyslexie optimaal kunnen ondersteunen. Belangrijk in dit alles is dat leerlingen vooral zelf aangeven waar zij tegenaan lopen en contact opnemen als er dingen spelen.

 

Voor het dyslexieprotocol van het OLV klik hier