Spring naar content

Een passende vorm van onderwijs voor iedereen

Het OLV is een school voor havo, atheneum en gymnasium. De havo-opleiding duurt na de brugklas nog vier jaar en bereidt je voor op een studie in het hoger beroepsonderwijs. Na succesvolle afronding van de havo kun je overstappen naar het atheneum, waar je geplaatst wordt in leerjaar vijf. Het atheneum duurt na de brugklas vijf jaar. Het programma bevat dezelfde vakken als het gymnasium, maar dan zonder Grieks en/of Latijn. Het atheneum bereidt je voor op een studie aan het hbo of aan een universiteit. Dit geldt ook voor het gymnasium. In de atheneum-gymnasium brugklas maak je kennis met Grieks en Latijn. Aan het einde van het brugjaar kan je dan beslissen of het gymnasium echt bij je past.

Extra uitdaging

Zoek je nét wat extra uitdaging? Dan zit je goed op het OLV. Natuurlijk is het gymnasium onze meest uitdagende afdeling met Grieks en Latijn maar er is meer! Je kunt bijvoorbeeld vanaf de brugklas deelnemen aan het Talentprogramma. In dit programma vervang je normale lesuren door ‘talent-uren’; in die uren ga je onderzoekend en projectmatig leren. Dit onderzoekend leren vervolg je in de bovenbouw bij WON. WON staat voor wetenschappelijk onderzoek en hiermee ga je bij verschillende vakken aan de slag. Zo ben je later goed voorbereid op het hbo of de universiteit.

OLV-uren

Vanaf het tweede jaar volg je OLV-uren. In die uren kun je kiezen uit hele andere vakken dan de ‘normale’ lessen. Denk hierbij eens aan creatief schrijven, dans, sportgeschiedenis, robotica of gebarentaal. Alles over de OLV-uren die worden aangeboden in het schooljaar 2023-2024 vind je hier.

IBC & 20-80learning

Het OLV heeft zich als enige Bredase school aangesloten bij het netwerk 20-80learning. Heb je het profiel Economie en Maatschappij gekozen? Dan kun jij, als je HAVO doet en in de bovenbouw zit,  je opleiding volgen volgens het concept 20-80learning: dat betekent dat je de havo-opleiding in 80% van de tijd volgt en in de de overige 20% volg je als IBC-leerling één dag in de week een heel ander programma: het International Business College. Hier leer je creatief denken, onderzoek doen, over communicatie, etiquette, competentie-ontwikkeling en natuurlijk over ondernemerschap. IBC-leerlingen richten een eigen bedrijfje op en volgen colleges aan een HBO-instelling. Om het een en ander te bewerkstelligen, werkt het OLV onder andere samen met Avans Hogeschool, de Bredase Business Club en MKB-Brabant.

 

Naast je havo-diploma ontvang je een door het Ministerie van Economische Zaken erkend certificaat. Ervaring van scholen die al langer met het IBC/20-80learning programma werken, leert dat IBC-leerlingen gemotiveerder en met meer plezier naar school gaan dan andere havo-leerlingen. Bovendien blijkt de aansluiting op het HBO soepeler te verlopen. Het OLV is de achttiende school in Nederland die het officieel door het ministerie van Economische Zaken erkende IBC op basis van 20-80learning aanbiedt. Katrijn Koster en Mark Barthel zijn op het OLV de drijvende krachten achter IBC.