Spring naar content

Dat is meedenken.

Vind jij het belangrijk om je stem te laten horen? Om de belangen van alle OLV-leerlingen te behartigen? Dan ben jij geschikt om deel uit te maken van de leerlingenraad (ook wel: de LLR)!

Wat doet de leerlingenraad?

Onze leerlingen zijn de grootste groep binnen onze school. Het is dus héél belangrijk dat deze groep een duidelijke stem heeft. De leerlingenraad levert nieuwe ideeën aan, verdiept zich in ontwikkelingen rond onderwijs en geeft een stem aan kritische geluiden vanuit de leerlingen.

Je houdt je in de ‘LLR’ bezig met zaken die vooral de leerlingen aangaan. Denk bijvoorbeeld aan de inrichting van de aula, de prijzen van de catering of de organisatie rond toetsen en schoolexamens. Neemt de schoolleiding belangrijke beslissingen of heeft de schoolleiding het voornemen dat te doen, dan is het de taak van de leerlingenraad om alle leerlingen te informeren.

 

Zoek je contact met de leerlingenraad óf wil je deel uitmaken van de LLR? Mail naar: leerlingenraad@olvbreda.nl.

Updates vanuit de LLR kun je terugvinden op hun Instagrampagina: https://www.instagram.com/llr.olv/

 

 

Wie vormen de leerlingenraad?

Het OLV telt momenteel bijna 1400 leerlingen. We streven ieder schooljaar naar een leerlingenraad van veertien tot vijftien enthousiaste leerlingen, zodat ten minste 1% van onze leerlingen vertegenwoordigd is. Iedereen kan deel uitmaken van dit dreamteam. Drie leerlingen van de leerlingenraad maken ook deel uit van de leerlingengeleding van de medezeggenschapsraad.

 

Samenstelling (2023-2024):

 • Enzo van Dijk (voorzitter)
 • Lotte Crielaard (vice-voorzitter)
 • Stijn Roording
 • Dennis Jacobs
 • Mylene van Rossum
 • Lara Meussen
 • Fé de Bont
 • Lars Franken
 • Teun Willemse
 • Isabelle Bruël
 • Jolijn Huibrechts
 • Lucas Perk
 • Jonas van der Ploeg