Spring naar content

International Business College

IBC & 20-80learning
Het OLV heeft zich als enige Bredase school aangesloten bij het netwerk 20-80learning. Heb je het profiel Economie en Maatschappij gekozen? Dan kun jij, als je HAVO doet en in de bovenbouw zit, je opleiding volgen volgens het concept 20-80learning: dat betekent dat je de havo-opleiding in 80% van de tijd volgt en in de de overige 20% volg je als IBC-leerling één dag in de week een heel ander programma: het International Business College. Hier leer je creatief denken, onderzoek doen, over communicatie, etiquette, competentie-ontwikkeling en natuurlijk over ondernemerschap. IBC-leerlingen richten een eigen bedrijfje op en volgen colleges aan een HBO-instelling. Om het een en ander te bewerkstelligen, werkt het OLV onder andere samen met Avans Hogeschool, de Bredase Business Club en MKB-Brabant.

Naast je havo-diploma ontvang je een door het Ministerie van Economische Zaken erkend certificaat. Ervaring van scholen die al langer met het IBC/20-80learning programma werken, leert dat IBC-leerlingen gemotiveerder en met meer plezier naar school gaan dan andere havo-leerlingen. Bovendien blijkt de aansluiting op het HBO soepeler te verlopen. Het OLV is de achttiende school in Nederland die het officieel door het ministerie van Economische Zaken erkende IBC op basis van 20-80learning aanbiedt. Katrijn Koster en Mark Barthel zijn op het OLV de drijvende krachten achter IBC.