Spring naar content

Instroom

Voor het schooljaar 2024-2025 kunnen leerlingen een verzoek tot toelating indienen, bij de betreffende afdelingsleider.

 

Afdelingsleiders:

 

Voor instroom tijdens het schooljaar 2023-2024 kunnen leerlingen eveneens een verzoek tot toelating doen. Ook hiervoor kan een afspraak gemaakt worden met de betreffende afdelingsleider.

We doen altijd ons uiterste best om een plaats aan te bieden aan:

  • Leerlingen havo en vwo die de onderbouw gevolgd hebben op De la Salle
  • Leerlingen die een overstap willen maken van 4 vmbo-tl naar 4 havo
  • Leerlingen die kiezen voor 20-80learning/IBC (alleen instroom mogelijk in 4 havo met profiel E&M)
  • Leerlingen die verhuizen vanuit een andere gemeente naar Breda

 

Begin juni wordt beslist of er plaats is op de betreffende afdeling op onze school.

 

Aanmelden voor het huidige schooljaar kan via Aanmeldingsformulier brugklas 2023-2024 of Aanmeldingsformulier klas 2 t/m 6 2023-2024. Indien het een aanmelding voor de bovenbouw betreft (klas 4 en hoger), dient met het aanmeldingsformulier ook altijd het profielkeuzeformulier ingeleverd te worden. Aanmelden voor schooljaar 2024-2025 kan via Aanmeldingsformulier brugklas 2024-2025 of Aanmeldingsformulier overige klassen 2024-2025

 

 

Regelingen overstappen naar andere studie

Regeling overstap 4 vmbo-tl met 7 vmbo-tl examenvakken:

Een leerling die een vmbo-tl-diploma behaalt met 7 examenvakken wordt toegelaten tot 4 havo, mits er plaats is.

Vmbo-tl leerlingen moeten geslaagd zijn voor het eindexamen met een extra vak naast de vakken die gezamenlijk het eindexamen vormen. Het gaat om bijvoorbeeld economie, maatschappijkunde, beeldende vorming of informatietechnologie (als dat met een schoolexamen is afgesloten). Het extra vak kan geen beroepsgericht vak, het algemene vak maatschappijleer of een schooleigen programma of programmaonderdeel van de school zijn.

 

Regeling overstap 5 havo naar 5 vwo:

De OLV-leerling die een havodiploma behaalt, wordt mits er plaats is, toegelaten tot 5 vwo op het OLV. Een goede cijferlijst 5 havo, goede motivatie en een goede ‘pers’ van de docentenvergadering 5 havo zijn een pre bij de toelating.