olv
Voor onze leerlingen, ouders en personeel is afgeschermde informatie beschikbaar.
Klik hier om in te loggen.
OLV-week

  

De OLV-week is geen gewone schoolweek. Het is een week waarin veel vakoverstijgende activiteiten, excursies, vaardigheden e.d. aan bod komen. Activiteiten die moeilijk in een normale lesweek kunnen plaatsvinden omdat ze dan lesuitval veroorzaken bij de overige klassen. Vandaar dat deze activiteiten voor alle jaarlagen in één week worden georganiseerd.

Voor ieder leerjaar wordt er door de docenten en het onderwijs ondersteunend personeel met veel enthousiasme een gevarieerd en educatief verantwoord programma samengesteld. 

Voor de OLV-week moet rekening gehouden worden met het feit dat regelmatig afgeweken wordt van de normale lestijden. Dit geldt zeker voor de excursies. In deze week is het maken van bijzondere afspraken, bijvoorbeeld voor tandartsbezoek, onder schooltijd (en soms later) niet mogelijk. Voor deze week gelden de gewone regels voor absentie (zoals ziek melden).
Voor een excursie waarvoor busvervoer nodig is vraagt de school een eigen bijdrage. Als dit een excursie is binnen Nederland is dit een bedrag van € 5,00. Voor excursies buiten Nederland is het bedrag € 7,50. In veel gevallen is dit bedrag al via het schoolfonds in rekening gebracht. Voor een excursie waaraan niet de hele jaarlaag deelneemt wordt de eigen bijdrage apart geïnd. 

  
Voor foto's van de OLV-weken >>kijk op onze Facebook-pagina.

OLV-weken schooljaar 2018-2019:

 
- najaar 2018 -> 8 t/m 12 oktober 2018; 
- voorjaar 2019 -> 8 t/m 12 april 2019.
 
De exacte data van de OLV-weken schooljaar 2019-2020 zijn nog niet bekend.