olv
Voor onze leerlingen, ouders en personeel is afgeschermde informatie beschikbaar.
Klik hier om in te loggen.
Informatie

Informatie examens 2019 voor leerlingen havo >>lees verder

 

Informatie examens 2019 voor leerlingen vwo >>lees verder

 

 

Informatie examens 2019 voor medewerkers >>lees verder


Examen en PTA

Examenreglement havo en vwo 2018-2019 >>lees verder

Overzichten van de programma's van toetsing en afsluiting (PTA) en schema's schoolexamenperioden zijn te vinden in de algemene studiewijzer van de jaarlaag in Magister ELO (PTA=programma van toetsing en afsluiting, SE=schoolexamen).


Je diploma staat online!

Er wordt nogal eens naar gevraagd: kan ik bij de school een kopie van het diploma en/of de cijferlijst krijgen?
Onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs zijn niet bevoegd om vervangende opleidingsdocumenten uit te geven voor diploma's, certificaten en/of cijferlijsten. Deze bevoegdheid ligt bij de Dienst Uitvoering Onderwijs. Meer informatie is te vinden op www.mijndiplomas.nl en in de flyer.
 

Flyer diplomaregister:    

 

 


Diplomaregister

In het diplomaregister kunt u zelf een digitaal uittreksel van uw diplomagegevens downloaden. Het heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van uw diploma. Een digitaal uittreksel uit het diplomaregister is gratis. Om in te loggen in het Diplomaregister heeft u een DigiD met sms-controle nodig.

 

Diploma behaald vóór 2006?
In het Diplomaregister zijn van het voortgezet onderwijs pas vanaf 2006 gegevens opgenomen. Indien u uw diploma vóór 2006 hebt behaald, kunt u in veel gevallen een document aanvragen dat het originele document vervangt. Dit document heet een 'Verklaring afgelegd examen' (VAE) en heeft dezelfde waarde als het originele diploma, cijferlijst of certificaat. Het aanvragen van dit document verloopt via een aanvraagformulier dat u hier kunt vinden. U hebt hiervoor geen DigiD nodig. Er zijn wel kosten verbonden aan het verkrijgen van een VAE.

 

N.B. Voor een Engelstalige of Spaanstalige diplomabeschrijving >>lees verder

 

Diploma-uitreikingen:

donderdag 4 juli 2019 ->

15.00 uur havo, 19.30 uur vwo.

 

De diploma-uitreiking heeft een besloten karakter. De ervaringen van de afgelopen jaren hebben ons geleerd om niet meer dan vier gasten per geslaagde leerling toe te laten tijdens de officiële ceremonie. Alle gasten zijn allemaal in het bezit van een invitatie die bij de hoofdingang getoond moet worden. We realiseren ons dat we sommige mensen met deze inperking moeten teleurstellen. Hopelijk heeft eenieder begrip voor deze beslissing en we hopen dat het voor alle geslaagden en hun gasten een bijzondere afsluiting van de schoolcarrière zal zijn.