olv
Voor onze leerlingen, ouders en personeel is afgeschermde informatie beschikbaar.
Klik hier om in te loggen.

 

     

 

 

OLV-leerlingen winnen in 2019

met eigen bedrijf niet één maar twee prijzen!

>>lees verder

 


Sinds enkele jaren kunnen leerlingen van het OLV in de bovenbouw havo met het profiel Economie en Maatschappij ervoor kiezen om hun opleiding te volgen volgens het concept 20-80learning: deze leerlingen krijgen de mogelijkheid om hun reguliere opleiding te doen in 80% van de tijd. In de overige 20% volgen de IBC-leerlingen één dag in de week een geheel ander programma, waarin ondernemerschap, creatief denken, onderzoek, communicatie, etiquette, competentieontwikkeling en vervolgstudie centraal staan.

 

Zo zullen de IBC-leerlingen onder andere een eigen bedrijfje oprichten en colleges gaan volgen aan een HBO-instelling. Om het een en ander te bewerkstelligen, gaat het OLV onder andere samenwerken met de Avans Hogeschool, de Bredase Business Club en MKB-Brabant.

 

Ervaring van scholen die het OLV voorgingen, leert dat IBC-leerlingen gemotiveerder en met meer plezier naar school gaan dan andere havoleerlingen. Bovendien blijkt de aansluiting op het HBO soepeler te verlopen: minder aansluitingsproblemen en minder uitval.

 

Het OLV is de achttiende school in Nederland die het, officieel door het ministerie van Economische Zaken erkende, IBC op basis van 20-80learning aanbiedt.
 

 

 
Projectleider: P.E. van den Berg MEd
e-mail: pvdberg@olvbreda.nl

 

 

 
  Voor vragen en/of algemene informatie:

 
  contact via e-mail: IBC@olvbreda.nl

 

  www.20-80learning.nl

 

                                                          
           

 
     
 

 
Assistent-projectleider: M.A. Barthel MEd
e-mail: mbarthel@olvbreda.nl