Spring naar content

Huiswerkbegeleiding (HOT)

De meest eenvoudige vorm van huiswerkbegeleiding noemen we de HOT, Huiswerk Onder Toezicht. De HOT vindt plaats op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. De leerling neemt aansluitend aan zijn/haar laatste lesuur, maar niet eerder dan het 7e lesuur, deel aan de HOT. Eerder starten met de HOT i.v.m. lesuitval is niet mogelijk. De HOT duurt twee lesuren, behalve wanneer de leerling t/m het 8e lesuur les heeft. Er is keuze om wekelijks één, twee, drie of vier dagen deel te nemen.

Ook tijdens een proefwerkweek en op overige bijzondere dagen is het uitgangspunt dat de HOT doorgaat. Via de schermen in het schoolgebouw wordt in die gevallen gecommuniceerd over aangepaste tijden.

Bij de HOT is er toezicht op aanwezigheid en op de wijze van studeren. Van de leerling wordt verwacht dat hij/zij zelfstandig studeert, er is géén sprake van studiebegeleiding. Na het opgeven voor de HOT is aanwezigheid verplicht (afwezigheid wordt gemeld in Magister). Indien een leerling niet aanwezig kan zijn bij de HOT dient op de gebruikelijke wijze verlof aangevraagd te worden. Er zijn aan de HOT geen kosten verbonden.

Opgeven voor de HOT kan door het inschrijfformulier in te vullen en in te leveren bij de assistent coördinator leerlingzaken (ACL) in lokaal 231 of bij Richard. Uitschrijven via de HOT kan enkel via het uitschrijfformulier HOT .

 

Huiswerkbegeleiding: HUB

Naast de HOT is er ook een mogelijkheid om op school huiswerk onder begeleiding te maken. In dat geval spreken we van de HUB, HUiswerk Begeleiding. De gehele gang van zaken bij de HUB is uitbesteed.

 

Wegens het bereiken van de maximale capaciteit is het op dit moment niet mogelijk om in te schrijven voor de HUB.

 

 

Er is nog plaats bij de huiswerkbegeleiding door Lyceo op het OLV. Het betreft 2x 2 uur per week, vanaf het 7e uur, op het OLV (hwb III tot de proefwerkweek). Voor aanmelden graag contact opnemen met de mentor van uw zoon/dochter.