olv
Voor onze leerlingen, ouders en personeel is afgeschermde informatie beschikbaar.
Klik hier om in te loggen.
Jaarkalender 2018-2019 leerlingen en ouders

 

Op lesvrije (mid)dagen buiten de in dit programma aangegeven schoolvakanties dienen de leerlingen beschikbaar te zijn voor excursies, praktische opdrachten, schoolexamens, achterstallig werk en, eventueel, strafwerk.
 

 
overzicht hele schooljaar 2018-2019 (versie 29 juni 2018)

Aanpassing:

introductie profielwerkstuk naar woensdag 22 augustus

14.15 uur voor 5 havo

15.15 uur voor 6 vwo


- raadpleeg de actuele agenda voor evt. aanvullingen en/of wijzigingen
  N.B. overzicht hele schooljaar voor medewerkers na inloggen beschikbaar op deze pagina
 
- vakanties en onderwijsvrije dagen >>lees verder