olv
Voor onze leerlingen, ouders en personeel is afgeschermde informatie beschikbaar.
Klik hier om in te loggen.
Aanmelding en toelating

 

Aanmelding

 

De aanmelding van leerlingen voor het voortgezet onderwijs vindt op vaste data op de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs zelf plaats.


De avonden voor deze aanmelding waren dinsdag 12 maart 2019 en woensdag 13 maart 2019, telkens van
17.00 - 20.30 uur.  Op dinsdagavond de aanmelding voor leerlingen waarvan de achternaam begint met de letters A t/m K, op woensdag voor de letters L t/m Z.

 

Een van onze medewerkers controleert of de benodigde formulieren ingeleverd zijn en of het aanmeldingsformulier volledig is ingevuld. 

Een van onze docenten voert een kort kennismakingsgesprek met u en uw zoon of dochter.

 

Breng voor de aanmelding op onze school het aanmeldingsformulier (dit is na de kerstvakantie in de regio Breda ook verkrijgbaar op de basisscholen) mee samen met:
1. het keuzeformulier van VO Breda;
2. een kopie van het Overstapdossier (OSO = Overstap Service Onderwijs) met daarbij een uniform adviesformulier van de basisschool met het plaatsingsadvies;

3. indien van toepassing: verslagen van eerder relevant onderzoek.

 

Legitimatie

Bij de aanmelding van uw zoon/dochter zullen wij zijn/haar identiteit en het ingevulde burgerservicenummer (BSN) controleren aan de hand van een origineel identiteitsbewijs.

Hiervoor dient u bij de inschrijving een geldig paspoort/geldige identiteitskaart (met vermelding van de officiële volledige naam en vermelding van het BSN = burgerservicenummer) mee te nemen.           
                                                                         
                                                              

   

Procedure voor aanmelding brugklas VO Breda

 

Het OLV is een grote school. We hebben ruim 1550 leerlingen en ongeveer 130 medewerkers. We willen zeker niet groter worden en met die gedachte staan wij niet alleen. Alle scholen in Breda die niet verder willen groeien hebben samen heldere afspraken gemaakt over wat te doen bij een mogelijke overaanmelding in de brugklas. Informatie over afspraken en procedures vindt u op www.vobreda.nl


N.B. Voor aanmelding leerlingen klas 2 t/m 6 >>lees verder
             


   

Toelatingscriteria brugklassen OLV

advies

vanuit de basisschool

 

havo/atheneum 
brugklas

atheneum/gymnasium 
brugklas

 plaatsingsadvies

(minimaal)

havo

havo/vwo

 diplomaperspectief
 (minimaal)

 havo

 vwo

 

Leerlingen met een duidelijke ondersteuningsvraag vanuit de basisschool hebben vooraf altijd een intakegesprek met de afdelingsleider en de ondersteuningscoördinator om te bepalen of de behoefte en het aanbod op elkaar aansluiten.

 

N.B. Voor aanmelding leerlingen klas 2 t/m 6 >>lees verder

 

Voor meer informatie